.
Kontakt Hasserisgaard Centret ... Klik her

KIApro

;

KIApro

I vores Center for Sundhed, Arbejdsliv og Rehabilitering i Aalborg leveres tværfaglige indsatser fra speciallæge, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, coach og sundhedssekretær.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, Jobcentre og virksomheder i arbejdsfastholdende indsatser.

Vi er desuden privat Smerteklinik og modtager henvisninger via det udvidede fri sygehusvalg.

Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag er, at arbejdsliv er værdifuldt og generelt godt for menneskers helbred, trivsel og velbefindende. Mennesker ønsker i udgangspunkt at være selvforsørgende, men kan igennem livet komme i situationer, hvor det er vanskeligt at fastholde eller finde vejen tilbage til arbejdslivet. Usikkerhed og manglende sammenhæng mellem indsatser, kan gøre det endnu vanskeligere. KIApro er en professionel samarbejdspartner, der hjælper mennesker hurtigt og sikkert tilbage til arbejde.

Vores mission

Mennesker med helbredsmæssige problemer der forårsager uarbejdsdygtighed har ret til en hurtig udredning og en arbejdsmarkedsrettet afklaring, så usikkerhed kan vendes til tryghed og håb.

Vores mission er at hjælpe mennesker med midlertidig eller varig funktionsevnenedsættelse tilbage til dagliglivet, til arbejdspladsen og tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan enten være på ordinære eller særlige vilkår.

Få mennesker er desværre kommet i en situation hvor deres funktions- og arbejdsevne er meget begrænset. Disse mennesker har også brug for en professionel udredning og afklaring af, om tilknytning til arbejdsmarkedet er realistisk og på hvilke vilkår. Mange har uanset tilknytning til arbejdsmarkedet, brug for at kunne fungere bedre i dagligdagen. KIApro’s smerteklinik henvender sig blandt andet til denne målgruppe.

Vi ønsker at skabe sammenhæng

Alle vores forretningsområder og projekter baserer sig alle på at skabe sammenhæng i forhold til at kunne fastholde arbejdet eller vende tilbage til arbejdslivet, fordi arbejdsliv er værdifuldt.

Vi ønsker også at bidrage til og præge samfundsdebatten i den retning, da vi igennem vores arbejde dagligt bliver bekræftet i vores værdigrundlag.

 

KIApro
Skelagervej 375 K
9000 Aalborg

Tlf.: 88 77 93 77

Synligt og centralt

Her finder du os