.
Kontakt Hasserisgaard Centret ... Klik her

Navtilus

;

Navtilus

Navtilus udvikler specialiserede it-løsninger med udgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV. Siden 1998 har vi løst udfordringer for store og mellemstore virksomheder, offentlige som private. Det har bibragt os væsentlige kompetencer på området og vi håndterer hjemmevandt store komplekse opgaver med mange samtidige brugere og adskillige lokationer. “Øget livskvalitet gennem it” er ikke blot en smart påtaget parole, det er vores DNA, som vi bringer ind i en hver opgave.

Livskvalitet gennem it…

Microsoft Dynamic NAV er hverken sexet eller specielt intelligent. Det er bare tilfældigvis det værktøj, vi bruger til at få flere fisk på middagsbordet, øge indsamlingen af gamle batterier eller give mænd med potensproblemer rejsning. Det synes vi, er langt mere interessant at tale om, for så handler it pludselig om at løse helt almindelige dagligdags problematikker og dermed om din og min livskvalitet.

Vi er Navtilus. Vi frigør menneskelige ressourcer til at tænke nye tanker.

Vi scorer ved at stå solidt skulder ved skulder og til tider improvisere bolden i mål

SCRUM er en forkortelse af rugby-udtrykket “scrummage”. Det bruges om den metode, der anvendes, når spillet er gået i stå og skal igangsættes igen. Angrebsspillere fra begge hold samler sig i en meget tæt rundkreds, klynge, med arme og skuldre låst omkring hinanden, så kun benene er fri til bevægelse. Ind mellem klyngens ben kastes nu bolden, og det er hvert holds opgave hurtigst muligt at få tag i den og sprinte den videre ned ad modstanderens banehalvdel og forhåbentligt score mål.

Ikke ulig rugby, så beskriver SCRUM, for et udviklingsteam, den daglige situation, hvor holdets deltagere samles skulder ved skulder for at løse eventuelle udfordringer, vende nye strategier og i fællesskab planlægge det næste “sprint” ned af banen. Det overordnede mål er altid for øje, men vejen dertil fuld af improvisation. I vores verden er SCRUM princippet om selvorganiserende udviklingsteams, der er fokuseret på at levere den højest mulige forretningsværdi på kortest mulig tid. Så enkelt er det.

I stedet for langstrakte udviklingsforløb deler vi dem op i “sprints” af kun 2-4 ugers varighed. Hvert sprint afsluttes med en demonstration af den nyudviklede funktionalitet, som du efterfølgende kan tage i brug. Efter endt demonstration planlægges næste sprint ved at udvælge de nye ønsker og krav, som du prioriterer højest, typisk baseret på den værdi, det giver din for­retning.

Det gør det muligt for os løbende at tilpasse udviklingen af din NAV-løsning. Det være sig til dine medarbejderes nye behov, kundernes efterspørgsel efter nye produkter og servicer, brugernes ændrer adfærd, lovmæssige eller juridiske æn­dringer, eller fordi nye forretningsmuligheder opstår, som du ønsker at forfølge. Verden er foranderlig, og derfor er vores udvik­lingsmodel det også.

Undersøgelser viser, at helt op til 64 % af funktionaliteten i software kun sjældent – eller aldrig – benyttes. Forklaringen er sim­pel og skyldes, at traditionelle udviklingsmetoder kræver, at brugerne er omhyggelige med at få alle krav og ønsker til løsnin­gen med, da det som oftest er deres eneste chance. Derfor introduceres og udvikles en masse funktionalitet, som er “rar at have, hvis nu…”, men i realiteten sjældent eller aldrig bliver benyttet.

Kontakt Navtilus i dag, så er du i gang med dit projekt i morgen, og allerede om 2-4 uger har du det første brugbare element til din løsning.

 

Navtilus
Skelagervej 377 D
9000 Aalborg

Tlf.: +45 70 25 25 55
E-mail: info@navtilus.dk
www.navtilus.dk

Synligt og centralt

Her finder du os